Lars logotypeMobile Speak


  

Nokias standardprogram


Radion

Det följer med en radio i alla Nokia s60 telefoner. Idag fungerar emellertid inte skärmläsaren tillsammans med radion. Det gäller bägge skärmläsarna Mobile Speak och Talks. Ljudrutinerna för skärmläsarna och radion kolliderar och radion hörs inte när Mobile Speak talar. Du måste således antingen lyssna på radion eller Mobile Speak.


Grundläggande tillvägagångssätt.

För att enbart lyssna på radion kan du göra följande:

 1. Kontrollera noggrant att du har ett trådbundet headset anslutet till din telefon. Det fungerar inte med ett blå tand head set eftersom själva sladden måste fungera som antenn.
 2. Leta reda på Radio programmet på din telefon. På en Nokia N82 hittar du radion i menyn. under rubriken musik. Här finns flera alternativ varav radion är det ena. Se till att du står på rubriken Radio.
 3. Tysta Mobile Speak. Det gör du med kommandot Mobile Speak Tangenten + siffran 0.
 4. Ge Mobile speak ett par sekunder att lämna telefonens ljud buffert innan du fortsätter.
 5. Tryck Enter för att starta radion. Som standard kommer telefonen att spela en signatur som berättar att radion är igång.
 6. Nu kommer du att höra radion. Antingen hör du ett typiskt radiobrus eller med lite tur ett verkligt program.
 7. Tryck Enter och du hoppar till nästa station. Telefonen söker upp en signal som den uppfattar som tillräckligt stark. Genom upprepade tryckningar på Enter hoppar du vidare mellan de möjliga kanalerna. Tyvärr kan du inte hoppa baklänges så ha inte för bråttom när du söker efter din favoritkanal.


Ställ in dina kanaler

Vill du ha lite större kontroll över dina kanaler? Då kan du själv välja vilka kanaler du ska ha aktiva. Du kan också styra över ditt sätt att snabbt hitta rätt kanal.

Du kan göra inställningen på ett par olika sätt, men följande tillvägagångssätt fungerar bra. Dessutom kan du ha Mobile Speak igång under tiden du gör inställningarna. Så här ska du göra.


Kanal katalog

Din telefon, kan hämta information om de möjliga radiokanaler du kan lyssna till på just den platsen du befinner dig. Tänk på att mottagningsförhållanden förändras med den plats du befinner dig på.

När du ska ställa in dina kanaler, ska du inte koppla in något head set. Du ska inte heller tysta Mobile speak. Gör så här:

 1. Starta din radio.
 2. Telefonen kommer att uppmana dig att ansluta ett trådbundet headset, men ignorera denna uppmaning.
 3. Tryck vänster Väljarknapp, valmeny.
 4. Välj alternativet, kanalkatalog. och tryck, "Enter".
 5. Du får en fråga om telefonen ska ansluta till internet. Svara "Ja", med vänster Väljarknapp eller "nej", med höger väljarknapp.
 6. Svara "Ja", och du får välja kopplingspunkt. Välj din normala internet koppling.
 7. Telefonen börjar ringa in, din position.
  a. Först får du välja plats, dvs världsdel, välj Europa, nr 3 av 6.
  b. Därefter väljer du land. välj sverige, 32 av 36.
  c. Välj nu landskap. I mitt fall väljer jag Skåne län, nr 11 av 21.
  d. Nu visas en lista över kommunerna i det valda länet. Jag väljer Trelleborg, nr 8 av 10.


Kanalerna i din kommun

I Trelleborg hittar jag 14 namngivna kanaler. Jag väljer att spara Sveriges Radios basutbud, dvs kanalerna Sr P1, SR P2, SR P3 och SR P4. Då gör jag så här:

 1. Jag väljer SR P1, ur listan och trycker "Enter".
 2. Jag får 3 alternativ. Lyssna, spara och information om kanalen. Jag väljer att spara.
 3. Nu får jag välja vilket ordningstal kanalen ska sparas under. Jag väljer nummer 1 för SR P1.
 4. Mobile speak berättar att kanalen har sparats, och jag återvänder till listan över tillgängliga kanaler.
 5. Jag väljer SR P2 och sparar under nummer 2. Sedan gör jag lika dant med kanalerna SR p3 och P4. Jag väljer platserna 3 respektive 4 för dem.

Vill du ha fler kanaler, väljer du dem på samma sätt som ovan. Annars, när du är klar, Trycker du höger Väljarknapp, "Tillbaka". I tur och ordning, backar du dig ur kanalkatalogen.

Genom upprepade tryckningar på höger Väljarknapp, backar du dig via listan över länets kommuner, listan över länen i sverige och listan över länder i Europa. Du hamnar i listan över världsdelar. En sista tryckning på höger Väljarknapp, stänger kanalväljaren och du har återvänt till Radions programfönster.


Dina valda kanaler

Nu har du sparat 4 radiokanaler. I grundläget kunde du trycka "Enter", för att hoppa mellan samtliga möjliga kanaler. Nu hoppar du istället mellan dina 4 valda kanaler. Du kan också hoppa direkt till någon av kanalerna genom att trycka den siffra som du tilldelat respektive kanal. Med andra ord, tryck siffran 1, för kanalen Sveriges Radio Program 1. Trycker du siffran 4, hamnar du direkt i kanal Sveriges Radio Program 4 osv.

Trevlig lyssning! Men, glöm då inte det trådbundna headsetet...
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden