Lars logotypeMobile Speak


  

Nokias standardprogram


Skicka SMS

Förutom att ringa med din mobiltelefon, är kanske det vanligaste användningsområdet att skicka SMS.

SMS står för engelskans, short messages systems. Dvs korta textmeddelanden. Normalt är ett SMS högst 160 tecken. Skriver du fler tecken än så skickas ditt meddelande som ett meddelande men till kostnaden för två eller fler, beroende på hur mångordig du varit.

Du hittar programmet för SMS i huvudmenyn. som standard brukar vänster Väljarknapp direkt från Vänteläget öppna programfönstret Meddelanden. Här hittar du bland andra alternativen "Nytt meddelande" och "Inkorgen". Den senare innehåller de SMS du fått.


Skriv ett SMS

När du vill skriva ett SMS, finns två möjligheter. Det första alternativet är:

 1. Öppna meddelandefönstret och välj att skriva ett nytt SMS.
 2. Du hamnar först i ett fält där du ska ange ett telefonnummer. Skriv telefonnumret och tryck pil ner.
 3. Du hamnar nu i meddelandefältet där du skriver ditt korta textmeddelande.
 4. Tryck på tangenten Sänd, när du är klar. Nu vinglar ditt meddelande iväg.


Det andra alternativet är:

 1. Tryck vänster Väljarknapp och gå till alternativet "Skapa meddelande". Tryck "Enter" och välj SMS i undermenyn.
 2. Kontaktens telefonnummer visas. Välj numret till mobiltelefonen, och tryck "Enter". Finns det bara ett telefonnummer för kontakten, väljer telefonen det automatiskt och du behöver inte trycka "Enter".
 3. Mottagaren är redan ifylld så det är bara att trycka tangenten Sänd, när du är färdig med ditt meddelande.


Skicka till flera

Om du vill skicka samma SMS till mer än en mottagare, gör du så här:

 1. Öppna programfönstret Meddelanden. Normalt gör du det via vänster Väljarknapp direkt från Vänteläget.
 2. Du hamnar i en lista med åtta alternativ. välj det första Nytt meddelande.
 3. Du hamnar i en ny lista där du kan välja vilken typ av meddelande du vill skapa. Välj det första dvs SMS.
 4. Du hamnar nu i fältet "Till".
 5. Tryck vänster Väljarknapp och välj alternativet "Lägg till mottagare".
 6. Din lista över kontakter öppnas. Bläddra igenom den med pilarna och tryck "Enter" på de personer du vill sända meddelandet till.
 7. Du kan kontrollera vilka personer du markerat genom att pila dig upp eller ner i listan. Mobile Speak kommer att uttala ordet "Markerad" för de personer du valt. Skulle du vilja ångra ditt val av en kontakt trycker du "Enter" igen och personen blir avmarkerad.
 8. Tryck vänster Väljaknapp OK när du är klar med ditt val. Nu kommer programmet att be dig bekräfta telefonnumren till dina mottagare. Tryck vänster Väljarknapp "Välj" och du lägger till personen. Du kan också välja att trycka höger Väljarknapp "Avbryt". Då hoppar du över den kontakten i din sändlista.
 9. När du gått igenom dina tänkta mottagare hamnar du i SMS meddelandet och i fältet "Till".
 10. Tryck pil ner och du hamnar i skrivfältet där du skriver din text.
 11. Tryck vänster Väljarknapp "Val". Välj alternativet "Skicka" för att skicka meddelandet. Du kan också trycka tangenten "Sänd" för att skicka iväg meddelandet direkt.

Fram till den punkt du verkligen skickar iväg meddelandet, kan du lägga till fler kontakter. Gör på samma sätt som ovan, dvs tryck vänster Väljarknapp och alternativet "Lägg till mottagare".

Skulle du istället vilja ångra en av de tillagda kontakterna går du med pil upp till fältet "Till". Här kan du bläddra mellan kontakterna med höger och vänster pil. Mobile Speak kommer att uttala begynnelsebokstaven i kontaktens första namn. Exempelvis bokstaven "A" i kontakten "Andersson Bosse". För att höra hela namnet, väljer du tangentuppsättningen för Läskommandon och sedan trycker du MobileSpeakTangenten + lång 6, som läser namnet Andersson. Tryck sedan Mobile SpeakTangenten + kort 6, så läser du även förnamnet, Bosse. . När du ställt dig på rätt kontakt, raderar du den ur fältet "Till" genom att trycka "Radera".

Skulle du hamna i en situation där du inte är riktigt säker på vad du valt eller inte. kan du ångra hela proceduren. Tryck då höger Väljarknapp "Stäng". Då öppnas ett stängningsmeddelande och du får välja mellan två alternativ:
1. Välj att spara meddelandet som ett utkast för senare hantering.
2. Välj att radera meddelandet helt och hållet.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden