Lars logotypeMobile Speak


  

Symbian series 60-telefonen


Telefonen

Olika symbian series 60-telefoner har sin egen layout på sina tangenter. Men oavsett hur de är placerade, fungerar de i grunden på samma sätt. På senare modeller finns dessutom extra tangenter som är till för olika multimedia funktioner, direktkommandon för kalender, e-post osv. Ett gott råd innan du väljer modell är att testa hur tangenterna känns och hur det är möjligt att hitta dem på ett vettigt sätt.


Tangenterna

Förutom den normala sifferuppsättningen med stjärna och fyrkant, finns ytterligare 8 tangenter. Läs telefonens manual för att få en utförlig förklaring av de olika tangenterna på den telefon som du valt. Här följer en förenklad guide


Bläddertangent

Bläddertangenten har fem lägen. De är upp, ner, vänster, höger och tryck. Ett tryck motsvarar "Enter", och fungerar som ”enter” fungerar i Windows. Genom att föra bläddertangenten i de olika riktningarna, kan man bläddra i listor eller text.


vänster Väljarknapp

Beroende av situation visas på skärmen vad vänster Väljarknapp betyder. Oftast öppnar den en val-meny eller svarar ja alternativt OK på frågor från systemet.

Vänster Väljarknapp följt snabbt av en tryckning på ”stjärna” låser respektive låser upp de flesta telefonernas tangenter.


höger Väljarknapp

Beroende av situation visas på skärmen vad höger Väljarknapp betyder. Oftast betyder den ”tillbaka” eller ”avbryt”. Den svarar oftast ”nej” på frågor från systemet.


Sänd, grön markering

Med den här tangenten svarar du på respektive ringer upp ett samtal. Den här tangenten skickar också ett meddelande. Direkt från vänteläget blir tangenten ett snabbkommando för logg-programmet. Det innebär att du kan bläddra bland historiken över missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal.


Lägg på, röd markering

Med den här tangenten avslutar du ett samtal. I äldre telefoner parkerar tangenten ett program och ställer dig i vänteläget. Det motsvarar windowskommandot ”windows+M”, som minimerar alla program och ställer dig på ”skrivbordet”. I nyare telefoner avslutar tangenten det pågående programmet helt. För att parkera programmet får man istället gå via Meny-tangenten och välja ”Telefon alternativt Vänteläge” för att hamna i vänteläget.


Meny, blå markering

Tangenten Meny öppnar telefonens meny över olika program. Här hittar du bland annat Mobile Speaks olika programrubriker, men också de program som följde med telefonen. Meny motsvarar windows ”startmeny”.

En lång tryckning på Meny, öppnar en lista över parkerade program. Den motsvarar aktivitetsfältet i Windows. Bläddra med pilarna och aktivera programmet du vill byta till. Du kan också trycka tangenten ”Radera”, för att avsluta ett program i listan. Det kan bli aktuellt om arbetsminnet börjar bli ansträngt.


Radera, med ett C

Tangenten Radera raderar siffror i vänteläget när du ämnar slå ett telefonnummer manuellt. På samma sätt suddar Radera det senast inskrivna tecknet i olika skrivfält. I listor, exempelvis över inkomna meddelanden, raderar tangenten det objekt som är markerat. Detta sker alltid via en kontrollfråga.


Editera, konturen av en penna

Editera-tangenten tillhör ett utdöedne släkte! I modernare telefoner finns den inte och de funktioner den används till har fördelats på tangenterna "stjärna" och "fyrkant". I sin grundfunktion används EDITERA när man vill markera listobjekt eller redigera i textfält. I ett textfält plockar den fram en meny med olika alternativ som ordbok, sifferläge, infoga symbol och skriftspråk.


Strömknappen:

Strömknappen har två funktioner.
1. En kort tryckning öppnar en meny där du exempelvis kan välja att låsa tangenterna eller byta profil.
2. Håller du nere tangenten stängs telefonen. Du öppnar telefonen igen på samma sätt, dvs genom att trycka ner tangenten en stund. Tänk på att en Symbian series 60-telefon innehåller et operativsystem som är mer avancerat än enklare telefoner och behöver därför längre tid för att starta. På de flesta modellerna märker du att telefonen startar genom att batteriet skakar till.
Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden