Lars logotypeMobile Speak


  

Skrivklådan


Att skriva siffror

I olika skrivfält kan programmet självt bestämma om det ska vara bokstäver eller siffror. I en normal löptext kan du givetvis själv välja och blanda siffror med bokstäver och tecken.

Oftast ligger siffran som nummer 4 i turordningen när du skriver normalt. Siffran 2 exempelvis, ligger efter bokstäverna a, b och c. Siffran 8, efter t, u och v osv.


Alternativa sätt

Det finns ytterligare två sätt att skriva siffror på. Dels kan du hålla den aktuella siffran inne ca en sekund, dels kan du aktivera sifferläge genom att trycka en sekund på "Fyrkant". Mobile Speak ger meddelandet ”sifferläge”. Sedan kan du skriva siffrorna i snabb följd. Genom att åter trycka ca en sekund på "Fyrkant", återgår du till bokstavsläget. Mobile Speak ger meddelandet ”liten bokstav”, alternativt ”stor bokstav” om du står direkt efter ett tecken.

Dessa bägge möjligheter fungerar både vid normal inskrivning och när ordprediktionen är inkopplad. Är ordprediktionen aktiv meddelar Mobile Speak det genom att uttala ordet ”ordbok”.


Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden