Lars logotypeMobile Speak


  

Skrivklådan


Ordprediktion

När ett program föreslår vilket ord du är på väg att skriva, kallas det för ordprediktion. I din mobiltelefon kallas det också för ordbok, intellegent ordbok eller T9. För att det ska vara möjligt måste det finnas en ordlista att hämta orden från. Vilket ord programmet väljer styrs av en statistisk uppskattning och en värdering av sammanhanget ordet förekommer i. Självklart är ordboken inte hundraprocentlig, men oftast fungerar den som en god hjälp att uppnå en betydligt högre skrivhastighet. Speciellt gäller det för inskrivning på en mobiltelefon, där det normalt krävs flera tryckningar för varje bokstav.


Ordboken aktiv

Med ordboken inkopplad behöver du bara trycka på den tangent som innehåller den aktuella bokstaven en gång, oberoende av den normala ordningen. Siffran 2 innehåller bland annat bokstäverna a, b och c. Siffran 6 innehåller på samma sätt bokstäverna m, n och o. Siffran 5 innehåller bokstäverna j, k och l. För att skriva ordet "bok", trycker du normalt 2 gånger på 2:an, 3 gånger på 6:an och slutligen 2 gånger på 5:an. Med ordboken inkopplad, räcker det att du trycker en gång på varje siffra, dvs 2, 6 och 5.


Att välja ord

Skulle ordboken föreslå fel ord, kan du trycka "Stjärna". Då väljer ordboken ett alternativt ord ur sin lista. Skulle det också vara fel, trycker du en ny stjärna tills det rätta ordet kommer fram eller tills du är tillbaka på det första felaktiga. Då innehåller inte ordboken det aktuella ordet utan du måste skriva in det manuellt. Råkar du bläddra förbi det rätta ordet, kan du backa med höger Väljarknapp.


Lägg till ord

När du börjar bläddra med "stjärna" får vänster Väljarknapp betydelsen "Inskrivning". Väljer du att trycka vänster Väljarknapp, öppnas ett inskrivningsfält där ordboken är frånslagen. Vänster Väljarknapp får då betydelsen OK och höger Väljarknapp avbryt. I det här läget kan du skriva in det aktuella ordet manuellt. Eftersom ordboken automatiskt slås av, måste du skriva ordet rättstavat med den normala metoden, med en eller flera tryckningar för varje tecken. Avsluta med vänster Väljarknapp, OK och ordet sparas i ordboken. Då klarar ordboken ordet nästa gång du vill använda det.


Hopslagna ord

Svenska språket tillåter att vi sätter ihop ord. Detta är en svårighet för alla ordböcker och det är stört omöjligt att täcka alla varianter som kan uppstå. För att undgå "rödpennan" från ordboken vid sådana tillfällen, finns en möjlighet att tillfälligt komma förbi ordboken. Just ordet "rödpenna" är inget vanligt ord och lär inte förekomma i så många ordböcker!

Rödpenna består av orden röd och penna. Skriv först ordet "röd". Tryck därefter på pil höger. Skriv sedan andra delen av ordet, dvs ordet "penna".

Ovanstående exempel är bara ett av många. I vårt svenska skriftspråk förekommer hopslagningar av ord titt som tätt. Även vanliga ord som exempelvis "ordbok" eller "brevmall" får ordboken att protestera. Men knepet med pil höger förhindrar onödig irritation. Tänk på att blädderfunktionen, med "stjärna", för att låta ordboken välja rätt ord, fungerar också i den här situationen. När delen av ordet är det rätta, då trycker du på pil höger, sedan skriver du nästa.

Observera, det går inte att trycka mellanslag vid den här operationen, utan det måste vara pil höger. Trycker du mellanslag skapar du ett mellanslag och ordet "rödpenna" blir istället de bägge orden "röd" och "penna".


Ord och tecken ihop

Tänk också på att ordboken inte kan förstå när ett ord innehåller ett tecken. En vanlig situation är när man vill lägga till tecknen "frågetecken", "utropstecken" eller "komma" efter ett ord. Teckenen ligger normalt under siffran 1. Ett tryck på siffran 1 ger en "punkt". Vill du istället att din text ska innehålla ett utropstecken, som i "Tack!", måste du först skriva ordet och därefter en tryckning på siffran 1, dvs Tack punkt. Först därefter trycker du "Stjärna" för att bläddra vidare via Tack komma, tack frågetecken till tack utropstecken. Sedan trycker du mellanslag för att börja nästa ord.

Skulle du villja använda ett tecken som inte tillhör de vanligaste, måste du kalla fram Symbol-listan. Då är det viktigt att komma ihåg att den också finns under tangenten "Stjärna". Men till skillnad från blädderfunktionen Stjärna, gäller det att trycka en lång tryckning på Stjärna för att få fram alla symbolerna. När de väl är framme, bläddrar du till rätt symbol med pilarna och väljer med Enter.


Ändra men spara inte i ordboken

Vissa ord används sällan och vill du inte föra in ett sådant ord i ordboken, avaktiverar du ordboken genom att dubbeltrycka på "Fyrkant". Då kan du radera de inskrivna tecknen med "Radera" och därefter skriva det rätta ordet på normalt sätt, dvs med en eller flera tryckningar per bokstav. När du är klar återgår du till ordboken genom att dubbeltrycka på "Fyrkant".Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden