Lars logotypeMobile Speak


  

Skrivklådan


Bildskärmens ikoner

När man befinner sig i inskrivningsbara fält, visas tre olika symboler på bildskärmen. De är:

  • Symbolen a b c.
  • Symbolen 1 2 3.
  • Symbolen penna.

Förutom ovanstående ikoner, finns inskrivningspunkten synlig på skärmen.


Symbolen a b c

Symbolen ”a b c” visar att man skriver text. Den visar också om man skriver stora eller små bokstäver. Symbolen kan visas på tre olika sätt:

  • samtliga tre bokstäver är små. Det innebär att tecknet man skriver blir en liten bokstav.
  • A:et är stort, men b och c är små. Det innebär att tecknet man skriver blir stort, dvs versalt. Normalt återgår symbolen till små bokstäver.
  • samtliga tre bokstäver är stora. Detta inträffar om man börjat skriva ett ord med stor bokstav och begärt stor bokstav igen genom ett tryck på ”Fyrkant”. Nästföljande bokstäver skrivs då som stora bokstäver.

I äldre telefoner upphävs funktionen stora bokstäver med ”mellanslag” och de tre bokstäverna återgår till att visas som små bokstäver. I nyare telefoner fortsätter man att skriva versaler tills man aktivt gör ett annat val.

Mobile Speak uttalar ordet "Bokstavsläge", när symbolen för bokstäver är aktiv. Mobile Speak uttalar också ”liten bokstav” respektive ”stor bokstav” när man skiftar läge via ”Fyrkant".

Symbolen 1 2 3

I inskrivningsfält som bara får innehålla siffror, exempelvis i kalendern och kontakter, byts symbolen med bokstäverna ut mot en symbol med de tre siffrorna 1, 2 och 3. I textfält kan du manuellt byta mellan tecken och siffror genom att trycka en lång tryckning på "Fyrkant".

Mobile Speak uttalar ordet ”sifferläge” när symbolen 1 2 3 visas. Det gäller både när systemet bestämmer att du bara kan skriva siffror och när du själv väljer att göra det.


Symbolen penna

Symbolen penna, finns också med på skärmen när du finns i ett skrivbart fält. Den visar om ordboken/ordprediktionen är aktiv eller inte. Pennan kan visas på två sätt:

  • Pennan är ensam. Det innebär att ordprediktionen är frånslagen och man måste skriva tecken genom en eller flera tryckningar på respektive tangent. Dvs två tryckningar på siffran 2, tre tryckningar på siffran 6 och två tryckningar på siffran 5 för att skriva ordet ”bok”.
  • Pennan tillsammans med ett streck. Det innebär att ordprediktionen är aktiv. Då räcker det att trycka en gång på siffrorna 2, 6 och 5 för att skriva ordet ”bok”.

När ordprediktionen aktiveras meddelar Mobile speak det genom att uttala ordet "Ordbok".Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden