Lars logotypeMobile Speak


  

Tangentbordets tangenter


Tangentuppsättning för Förstoringskommando i Mobile Magnifyer

Tangentupsättningen för Förstoringskommando, är en av 3 tangentuppsättningar för Mobile speak. Du skiftar mellan dem genom att trycka MobileSpeakTangenten och sedan siffran 5 upprepade gånger. Bläddringsordningen är Standardkommando, Läskommando och Förstoringskommando. För att du ska "se" Förstoringskommando, måste förstoringsprogrammet vara igång. Trycker du istället mobileSpeakTangenten + lång 5, öppnar du tangenthjälpen. Den beskriver den aktuella tangentuppsättningens kommandon. Tryck MobileSpeakTangenten + lång 5 igen, och du lämnar tangenthjälpen.


Förstoringskommandon

Nedanstående kortkommandon för Mobile Magnifyer går att aktivera när som helst. Gemensamt för dem är att du först trycker MobileSpeakTangenten och sedan nästa tangent. MobileSpeakTangenten är aktiv en stund och därför kan du ge mer än ett kommando på en tryckning på MobileSpeakTangenten.

Tangentuppsättningen för Förstoringskommando, innehåller följande kommandon:

 • MobileSpeakTangenten + pil upp. Ökar förstoringsgraden.
 • MobileSpeakTangenten + pil ner. Minskar förstoringsgraden.
 • MobileSpeakTangenten + vänsterpil. Aktivera eller avaktivera linsläge.
 • MobileSpeakTangenten + högerpil. Skifta förstoringsmetod.
 • MobileSpeakTangenten + lång Pil upp/ner/höger/vänster. Flyttar runt I programfönstret med förstoringen I respective riktning.
 • MobileSpeakTangenten + 1. Läser telefonens tid och datum. Fungerar bara om talet är aktivt.
 • MobileSpeakTangenten + 2. Flyttar focus till programfönstrets titel.
 • MobileSpeakTangenten + 3. Skiftar läge för automatisk följning.
 • MobileSpeakTangenten + 4. Visar alternativt visar inte en ram runt förstoringsytan. Ramens utseende ändrar du i Konfigurera Mobile Speak flik nr 6.
 • MobileSpeakTangenten + 5. Skiftar mellan de 3 layouterna, Standard, Text och Förstoring.
 • MobileSpeakTangenten + lång 5. Mobile Speaks tangenthjälp.
 • MobileSpeakTangenten + 6. Bläddrar mellan förstoringens 7 olika färgscheman.
 • MobileSpeakTangenten + 7. Inte definierad.
 • MobileSpeakTangenten + 8. Flyttar focus mellan Väljarknapp 1 och 2, för att enklare kunna läsa Väljarknapparnas aktuella betydelse.
 • MobileSpeakTangenten + 9. Skifta mellan att kantutjämna eller låta den förstorade texten visa sin hackiga kontur.
 • MobileSpeakTangenten + 0. Tystar tillfälligt Mobil Speak. En ny tryckning startar talet igen. Gäller bara om talet är aktiverat via "Starta Mobile Speak".
 • MobileSpeakTangenten + lång 0. Skiftar mellan att förstoringsprogrammet är aktivt eller inte. Det här kommandot påverkar inte förstoringen om du stänger telefonen. När du sätter på telefonen igen är förstoringen aktiv igen. Vill du stänga förstoringen helt, måste du gå via Konfigurera Mobile speaks Flik 6 och välja "Starta förstoringen automatiskt, från".


Följande kommandon förutsätter att talet aktiverats tillsammans med Magnifyer.

 • MobileSpeakTangenten + Stjärna. Upprepar senast upplästa fraserna. Vid första tryckningen läser talet upp den senaste frasen. En ny tryckning upprepar näst senast upplästa fras osv. Mobile Speak sparar upp till fem fraser.
 • MobileSpeakTangenten + lång Stjärna. Skiftar mellan de olika sätten att läsa vid lösenord. Skifta mellan Tecken, Inget och Stjärna. Valet påverkar inte hur presentationen på skärmen ser ut.
 • MobileSpeakTangenten + Fyrkant. Läser innehållet på bildskärmen.
 • MobileSpeakTangenten + vänster Väljarknapp. Läser statusen för tangentlayouten, batteriet, signalstyrkan och vilket nätverk telefonen har. Därefter läser talet upp om det finns missade samtal, nya meddelanden, om GPRS och Bluetooth är inkopplad. På skärmen visas batterinivån och signalstyrkan i antal streck, 1 för låg och 7 för hög. Mobile Speak läser antalet streck. Håller du på att ladda batteriet, säger Mobile Speak ”laddar” istället. Drar du ur nätsladden och trycker MobileSpeakTangenten + vänster Väljarknapp igen, får du reda på den aktuella statusen.
 • MobileSpeakTangenten + höger Väljarknapp. Är en genväg till ”Konfigurera Mobile Speak”. Ett snabbt och enkelt sätt istället för att gå via menyerna.
 • MobileSpeakTangenten + Enter. Läser etiketterna för vänster och höger Väljarknapp. Dessa skiftar betydelse med situationen och ibland kan det vara klokt att först konstatera vad de innebär innan du aktiverar någon av dem.
 • MobileSpeakTangenten + Radera. Skiftar mellan de olika Mobile Speak-profilerna.
 • MobileSpeakTangenten + Sänd. Startar respektive stoppar blåtandskommunikationen mellan en ho-pparad punktdisplay och telefonen.Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden