Lars logotypeMobile Speak


  

Tangentbordets olika kommandouppsättningar


Kortkommandot MobileSpeakTangenten i kombination med siffran 5, har en speciell funktion i Mobile Speak. Dels skiftar den mellan 3 olika kommandouppsättningar, dels kan den kalla fram en tangenthjälp som beskriver de funktioner som finns att tillgå.

Samtliga kortkommandon för Mobile Speak går att aktivera när som helst. Gemensamt för dem är att du först trycker MobileSpeakTangenten och sedan nästa tangent. MobileSpeakTangenten är aktiv en stund och därför kan du ge mer än ett kommando på en tryckning på MobileSpeakTangenten. Exempelvis om du vill öka hastigheten mer än ett steg, kan du trycka MobileSpeakTangenten och sedan högerpil flera gånger.


3 Olika tangentuppsättningar

Mobile Speak har 3 olika uppsättningar tangentkombinationer. De är Standardkommando, Läskommando och Förstoringskommando. För att skifta mellan dem trycker du MobileSpeakTangenten följt av en tryckning på siffran 5. Mobile Speak kommer att läsa vilken tangentuppsättning som aktiveras. Du kan också fråga när som helst, via MobileSpeakTangenten + vänster Väljarknapp, om vilken tangentuppsättning som är aktiv. Mobile Speaks tangenthjälp, se nedan, kommer att kunna ge dig svar på vilka kommandon som finns för respektive tangentuppsättning. Det innebär således att en tryckning på MobileSpeakTangenten + siffran 1 har tre olika innebörder, beroende av i vilken tangentuppsättning du befinner dig i.

Tänk också på att det kan finnas två olika kommandon under varje tangent. Detta gäller speciellt för Läskommando tangentuppsättningen. MobileSpeakTangenten + kort siffran 1 har en betydelse och MobileSpeakTangenten + lång siffran 1, har en annan.

Blädderfunktionen har en funktion inbyggd som gör att vissa tangentuppsättningar inte visas när du bläddrar med MobileSpeakTangenten + 5. Om bara Mobile Speaks tal-del är aktiv, bläddrar du mellan Standardkommandon och Läskommandon. Om bara Magnifyer är aktiv, visas bara Förstoringskommandon. Om varken tal eller förstoring är aktiva, visas Standard- och Läskommando. Det senare har efterfrågats av användare som enbart använder punktdisplay.


Tangenthjälp för Mobile Speak

Genom att trycka ner MobileSpeakTangenten och därefter siffran 5, och hålla 5:an intryckt under ca 1 sekund, når du Mobile Speaks tangenthjälp. Mobile Speak säger ”Hjälp på” och tar över tangenterna, och du kan fråga om deras betydelse. Låter du tangenthjälpen vara overksam under ca 10 sekunder, återfår tangenterna automatiskt sin ursprungliga funktion och Mobile Speak säger ”Hjälp av”. Vill du aktivt avbryta tangenthjälpen innan de 10 sekunderna har gått, kan du ånyo trycka på MobileSpeakTangenten + lång 5. Även här svarar Mobile Speak med ”Hjälp av”.

Medan hjälp-läget är aktivt, kan du trycka på tangenterna och få reda på vad de gör och står för. Den här hjälpen ger tyvärr ingen vägledning för olika programfunktioner, utan är en ren tangenthjälp för Mobile Speaks kortkommandon och vilken grundfunktion telefonens övriga tangenter har.


Prova dig fram och upptäck alla möjligheter!Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden