Lars logotypeMobile Speak


  

Tangentbordets tangenter


Kommandon för punktdisplayn

Detta dokument är inte översatt. Det beror främst på att jag inte förfogar över de punktdisplayer som beskrivs nedan. Därmed har jag ingen möjlighet att namnge de olika tangenterna med säkerhet. I stället för att gissa, låter jag således bli att översätta fel. Har någon en vägledning att dela med sig, är jag tacksam för hjälp! Här följer Code Factorys text.


This document provides a list of the braille keyboard equivalents to commonly-used Mobile Speak functions. It is organized by the type of braille device, and includes all currently-supported device types.


Baum/Humanware

The Baum (PocketVario, SuperVario, Pronto, and Conny) and Humanware (Brailliant and BrailleConnect) devices share a common set of key assignments.

 • joystick up - previous line
 • joystick left - previous character
 • joystick down - next line
 • joystick right - next character
 • joystick press - enter
 • S2 + joystick up- select previous line
 • S2 + joystick left - select previous character
 • S2 + joystick down - select next line
 • S2 + joystick right - select next character
 • S2+S3 + joystick up - select all
 • S2+S3 + joystick left - select previous word
 • S2+S3 + joystick down - select from cursor
 • S2+S3 + joystick right - select next word
 • Leftspace - space
 • Rightspace - space
 • Leftspace + Rightspace - space
 • Leftspace + character - behaves as dot 7 or shift
 • Rightspace + character - behaves as dot 8
 • D1+D3+D5 - list of open apps
 • D2+D4+D5+D6 - spell word under cursor
 • D2+D3+D6 - volume down
 • D3+D5+D6 - volume up
 • D1+D2+D6 - speed down
 • D3+D4+D5 - speed up
 • D1+D2+D3+D6 - toggle verbosity
 • D1+D2+D3+D4+D6 - toggle punctuation
 • D1+D5 - keyboard echo
 • D1+D4+D5 - time and date
 • D1+D3+D6 - mute
 • D3+D4 - battery and signal
 • D1+D4 - configure Mobile Speak
 • D1+D2+D3+D5 - read screen
 • D1+D2+D3 - last text spoken
 • D2+D3 - left softkey
 • D5+D6 - right softkey
 • D2+D3+D5+D6 - speak current softkeys
 • D1+D2+D3+D4 - switch profile
 • D1+D2+D3+D4+D5+D6 - backspace
 • D1+D2 - backspace
 • D4+D5 - clear key
 • D2+D5 - application menu
 • D1+D3 - dial key
 • D4+D6 - hang up key
 • D1+D2+D3+D4+D5 - quick list (power key)
 • D1+D2+D4+D5 - change braille grade
 • D1+D2+D5 - command help mode
 • D2 - pan left
 • D5 - pan right
 • D3+D6 - stop speech
 • S1 + Leftspace - left softkey
 • S1 + Rightspace - left softkey
 • S1 - pan left
 • S2 - previous control
 • S3 - next control
 • S4 - pan right
 • S4 + Leftspace - right softkey
 • S4 + Rightspace - right softkey
 • S3 + S4 - quit current application
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 2 - spell word under cursor
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 16 - spell word under cursor
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 23 - volume down
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 126 - volume down
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 25 - volume up
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 146 - volume up
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 256 - speed down
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 1456 - speed down
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 26 - speed up
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 156 - speed up
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 235 - toggle verbosity
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 1246 - toggle verbosity
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 2356 - toggle punctuation
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 12456 - toggle punctuation
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 236 - keyboard echo
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 1256 - keyboard echo
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 35 - time and date
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 246 - time and date
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 356 - mute
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 346 - mute
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 34 - battery and signal
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 14 - open Configure Mobile Speak
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 1235 - read screen
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 123 - last text spoken
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 3 - left softkey
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 6 - right softkey
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 36 - speak current softkeys
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 1234 - switch profile
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 12 - backspace
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 45 - clear key
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 134 - application menu
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 13 - dial key
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 46 - hang up key
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 12345 - quick list (power key)
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 1245 - change braille grade
 • Leftspace + Rightspace + DOTS 125 - command help mode


Optelec EasyLink

The key equivalents below apply to the EasyLink 12 and the EasyLink Braille Keyboard devices.

 • joystick up - previous line
 • joystick down – next line
 • joystick left - previous character
 • joystick right - next character
 • joystick press - enter
 • left pan - pan left
 • right pan - pan right
 • space - space
 • space + pan left - left softkey
 • space + pan right - right softkey
 • space + pan left + pan right - speak softkeys
 • DOT 7 + left arrow - select previous character
 • DOT 7 + right arrow - select next character
 • DOT 7 + up arrow - select previous line
 • DOT 7 + down arrow - select next line
 • DOT 7 + center - dial
 • DOT 8 + left arrow - previous word
 • DOT 8 + right arrow - next word
 • DOT 8 + up arrow - previous paragraph
 • DOT 8 + down arrow - next paragraph
 • DOT 8 + center - hang up
 • DOT 8 - stop speech
 • DOTS 78 + left arrow - select previous word
 • DOTS 78 + right arrow - select next word
 • DOTS 78 + up arrow - select all
 • DOTS 78 + down arrow - select from cursor
 • SPACE + DOTS 135 - list of open apps
 • SPACE + DOTS 2 - spell word under cursor
 • SPACE + DOTS 16 - spell word under cursor
 • SPACE + DOTS 23 - volume down
 • SPACE + DOTS 126 - volume down
 • SPACE + DOTS 25 - volume up
 • SPACE + DOTS 146 - volume up
 • SPACE + DOTS 256 - speed down
 • SPACE + DOTS 1456 - speed down
 • SPACE + DOTS 26 - speed up
 • SPACE + DOTS 156 - speed up
 • SPACE + DOTS 235 - toggle verbosity
 • SPACE + DOTS 1246 - toggle verbosity
 • SPACE + DOTS 2356 - toggle punctuation
 • SPACE + DOTS 12456 - toggle punctuation
 • SPACE + DOTS 236 - keyboard echo
 • SPACE + DOTS 1256 - keyboard echo
 • SPACE + DOTS 35 - time and date
 • SPACE + DOTS 246 - time and date
 • SPACE + DOTS 356 - mute
 • SPACE + DOTS 346 - mute
 • SPACE + DOTS 34 - battery and signal
 • SPACE + DOTS 14 - configure Mobile Speak
 • SPACE + DOTS 1235 - read screen
 • SPACE + DOTS 123 - last text spoken
 • SPACE + DOTS 23 - left softkey
 • SPACE + DOTS 56 - right softkey
 • SPACE + DOTS 36 - speak current softkeys
 • SPACE + DOTS 1234 - switch profile
 • SPACE + DOTS 123456 - backspace
 • SPACE + DOTS 12 - backspace
 • SPACE + DOTS 45 - clear key
 • SPACE + DOTS 134 - application menu
 • SPACE + DOTS 13 - dial key
 • SPACE + DOTS 46 - hang up key
 • SPACE + DOTS 12345 - quick list (power key)
 • SPACE + DOTS 1245 - change braille grade
 • SPACE + DOTS 125 - command help mode
 • SPACE + DOTS 2 - pan left
 • SPACE + DOTS 5 - pan right
 • SPACE + DOTS 36 - stop speechCopyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden