Lars logotype



Mobile Speak


  

Tangentbordets tangenter


tangentuppsättning för Standardkommandon i Mobile Speak

När du startar din Mobile speak, är Standardkommandon aktiv. Här ökar respektive sänker du enkelt både volym och hastighet på talet. Du kan kontrollera både statusen på batteri och vilken styrka mottagningen har. Du kan också lätt se hur mycket klockan är och vilket datum det hunnit bli. Läs vidare längre ner om samtliga möjliheter du har att styra Mobile Speak via tangenterna.

Standardkommandon, är en av 3 tangentuppsättningar för Mobile speak. Du skiftar mellan dem genom att trycka MobileSpeakTangenten och sedan siffran 5 upprepade gånger. Bläddringsordningen är Standardkommando, Läskommando och Förstoringskommando. För att du ska "se" Förstoringskommandon, måste förstoringsprogrammet vara igång. Trycker du istället mobileSpeakTangenten + lång 5, öppnar du tangenthjälpen. Den beskriver den aktuella layoutens kommandon. Tryck MobileSpeakTangenten + lång 5 igen, och du lämnar tangenthjälpen.


Standardkommandon

Tänk på att kommandon som normalt kräver en lång tryckning, exempelvis läsa ord med lång pil höger/vänster, bara behöver vara en lång tryckning vid första kommandot. Därefter, medan MobileSpeakTangenten fortfarande är aktiv, behöver du bara utföra en kort tryckning för att upprepa komandot.

Tangentuppsättningen för Standardkommandon, innehåller följande kommandon.

 • MobileSpeakTangenten + pil upp. Ökar ljudstyrkan. Högsta värde är 10. Kommandot är beroende av valet för nivån för högsta ljudstyrka.
 • MobileSpeakTangenten + lång pil upp. Läser föregående rad.
 • MobileSpeakTangenten + pil ner. Sänker ljudstyrkan. Lägsta värde är noll. Kommandot är beroende av valet för nivån på lägsta ljudstyrka. Vill du att ljudet ska vara så lågt att det inte hörs, väljer du kommandot för att tillfälligt tysta Mobile Speak istället, dvs MobileSpeakTangenten + 0.
 • MobileSpeakTangenten + lång pil ner. Läser nästa rad.
 • MobileSpeakTangenten + vänsterpil. Sänker talhastigheten. Lägsta värde är minus 10.
 • MobileSpeakTangenten + lång vänsterpil. Läser föregående ord.
 • MobileSpeakTangenten + högerpil. Höjer talhastigheten. Högsta värde är plus 10.
 • MobileSpeakTangenten + lång högerpil. Läser nästa ord.
 • MobileSpeakTangenten + 1. Läser telefonens tid och datum.
 • MobileSpeakTangenten + 2. Läser objektet i fokus. Vill du upprepa exempelvis ett menyalternativ repeterar det här kommandot det. Vill du förtydliga ytterligare, kan du förstärka med kommandot MobileSpeakTangenten + 8 som bokstaverar det. Har du markerat text i ett textstycke, läser kommandot den markerade texten.
 • MobileSpeakTangenten + 3. Aktiverar en virtuell markör. När den virtuella markören är aktiv kan du vandra utanför den normala markörens begränsning. Det innebär att du med pil upp och ner kan nå fönstertitel, Väljarknapparna och statusikonerna. Beroedne av värdprogram, kan du nå annan text som finns på skärmen. Den virtuella markören slås automatiskt ifrån efter 30 sekunder. Genom att upprepa kommandot kan du välja att avaktivera den virtuella markören när du vill.
 • MobileSpeakTangenten + lång 3. Skiftar uppläsningsläge för grafiska etiketter.
 • MobileSpeakTangenten + 4. Skiftar mellan Uttalslexikon till och från. Ibland vill du kanske inte att dina anpassade ord och fraser ska dölja det normala uttalet. Här skiftar du snabbt om från det ena läget till det andra.
 • MobileSpeakTangenten + lång 4. Öppnar uttalslexikonet och ger dig en snabb möjlighet att lägga till eller förändra uttal.
 • MobileSpeakTangenten + 5. Skiftar mellan Mobile Speaks tangentuppsättningar. Blädderordningen är Standard, Läs och Förstoring.
 • MobileSpeakTangenten + lång 5. Aktiverar Mobile Speaks tangenthjälp. När Standardkommandon är aktiv, kommer hjälpen att läsa vilka tangentbordskommandon som finns i Standardkommandon.
 • MobileSpeakTangenten + 6. Kopierar den senast uttalade texten, upp till 224 tecken. Bläddra gärna med MobileSpeakTangenten + stjärna för att få fram den texten du åsyftar.
 • MobileSpeakTangenten + lång 6. Klipper in den kopierade texten i ett textfält. Bufferten finns kvar tills du kopierar en ny text eller stänger Mobile Speak. Går det inte att klistra in, får du ett felmeddelande.
 • MobileSpeakTangenten + 7. Skiftar mellan uppläsning av inga, några eller alla skiljetecken.
 • MobileSpeakTangenten + lång 7. Skiftar uppläsningsätt för siffror. En och en eller parvis etc.
 • MobileSpeakTangenten + 8. Bokstaverar den senaste upplästa informationen. Är valet för stora bokstäver aktiverat kommer Mobile Speak att säga ordet ”stort” för en bokstav som är stor. Är valet avaktiverat skiljer inte Mobile Speak på stora och små bokstäver. Kommandot är också beroende av valet Fonetisk bokstavering och valet av bokstaveringshastighet.
 • MobileSpeakTangenten + lång 8. Skiftar mellan normal och fonetisk bokstavering.
 • MobileSpeakTangenten + 9. Skiftar uppläsningssätt vid inskrivning. Skiftar mellan inget, tecken, ord och kombinationen tecken+ord. Använder du ibland ett externt tangentbord är det här kommandot en snabb möjlighet att anpassa uppläsningsnivån från exempelvis både tecken och ord till bara ord.
 • MobileSpeakTangenten + lång 9. Skiftar mellan uppläsning av stor bokstav eller inte.
 • MobileSpeakTangenten + 0 – Tystar tillfälligt Mobile Speak. En ny tryckning startar talet igen. Det här kommandot påverkar inte Mobile Speak om du stänger telefonen. När du sätter på den igen är Mobile Speak aktivt som vanligt. Vill du förvissa dig om att Mobile Speak ska vara tyst när du startar om telefonen, måste du gå via Konfigurera Mobile speaks Flik 3 och välja "Starta Mobile Speak automatiskt, från".
 • MobileSpeakTangenten + lång 0. Skiftar mellan att förstoringsprogrammet är aktivt eller inte. Det här kommandot påverkar inte förstoringen om du stänger telefonen. När du sätter på telefonen igen är förstoringen aktiv igen. Vill du stänga förstoringen helt, måste du gå via Konfigurera Mobile speaks Flik 6 och välja "Starta förstoringen automatiskt, från".
 • MobileSpeakTangenten + Stjärna. Upprepar senast upplästa fraserna. Vid första tryckningen läser talet upp den senaste frasen. En ny tryckning upprepar näst senast upplästa fras osv. Mobile Speak sparar upp till tio fraser. Det här är ett sätt att kunna lyssna till information som kolliderat med andra ljud, exempelvis vid alarm eller samtal. Du kan kombinera kommandot med bokstaveringskommandot Kommando + 8.
 • MobileSpeakTangenten + lång Stjärna. Skiftar mellan de olika sätten att läsa "hemliga tecken". Skifta mellan Tecken, Inget och Stjärna. Valet påverkar inte hur presentationen på skärmen ser ut.
 • MobileSpeakTangenten + Fyrkant. Läser innehållet på bildskärmen.
 • MobileSpeakTangenten + lång Fyrkant. Skiftar energisparläge.
 • MobileSpeakTangenten + vänster Väljarknapp. Läser statusen för tangentlayouten, batteriet, signalstyrkan och vilket nätverk telefonen har. Därefter läser talet upp om det finns missade samtal, nya meddelanden, om GPRS och Bluetooth är inkopplad. På skärmen visas batterinivån och signalstyrkan i antal streck, 1 för låg och 7 för hög. Mobile Speak läser antalet streck. Skriver du ett SMS kommer också antalet tecken du skrivit att läsas. Det här kommandot är avhängigt inställningen i Konfigurera mobile speak, flik 4, information, alternativ 8av17, "Utökad status information". Vid valet "Av", ger mobile Speak en kortare information.
 • MobileSpeakTangenten + höger Väljarknapp. Är en genväg till ”Konfigurera Mobile Speak”. Ett snabbt och enkelt sätt istället för att gå via menyerna.
 • MobileSpeakTangenten + Enter. Läser etiketterna för vänster och höger Väljarknapp. Dessa skiftar betydelse med situationen och ibland kan det vara klokt att först konstatera vad de innebär innan du aktiverar någon av dem.
 • MobileSpeakTangenten + Radera. Skiftar mellan de olika Mobile Speak-profilerna.
 • MobileSpeakTangenten + lång Radera. Skiftar "time out" tid för MobileSpeakTangenten. Väljer mellan din standardtid och 120 sekunder.
 • MobileSpeakTangenten + Sänd. Startar respektive stoppar blåtandskommunikationen mellan en ho-pparad punktdisplay och telefonen.

… och så det viktigaste till sist:
Genom att trycka kort på MobileSpeakTangenten, tystar du den pågåedne uppläsningen!



Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden