Lars logotypeMobile Speak


  

Tangentbordets tangenter


Tangentuppsättning för Läskommando i Mobile Speak

Tangentuppsättningen för Läskommando, använder du med fördel i textfält. När du ska läsa långa SMS, e-post, texter i programmen Anteckningar eller QuickOffice kan du läsa texterna på ett bekvämt sätt. Löpande eller uppdelat på ord, meningar eller stycken. Du kan enkelt hoppa till början eller slutet av texterna.

Tangentuppsättningen för Läskommandon, är en av tangentuppsättningarna för Mobile speak. Du skiftar mellan dem genom att trycka MobileSpeakTangenten och sedan siffran 5 upprepade gånger. Bläddringsordningen är Standardkommando, Läskommando och Förstoringskommando. För att du ska "se" Förstoringskommandon, måste förstoringsprogrammet vara igång. Trycker du istället mobileSpeakTangenten + lång 5, öppnar du tangenthjälpen. Den beskriver den aktuella tangentuppsättningens kommandon. Tryck MobileSpeakTangenten + lång 5 igen, och du lämnar tangenthjälpen.


Läskommandon

Tänk på att kommandon som normalt kräver en lång tryckning, exempelvis läsa ord med lång pil höger/vänster, bara behöver vara en lång tryckning vid första kommandot. Därefter, medan MobileSpeakTangenten fortfarande är aktiv, behöver du bara utföra en kort tryckning för att upprepa komandot.

Läskommandon, innehåller följande kommandon:

 • MobileSpeakTangenten + pil upp. Ökar ljudstyrkan. Högsta värde är 10. Kommandot är beroende av valet för nivån för högsta ljudstyrka.
 • MobileSpeakTangenten + lång pil upp. Går upp en rad i ett textfält och läser raden.
 • MobileSpeakTangenten + pil ner. Sänker ljudstyrkan. Lägsta värde är noll. Kommandot är beroende av valet för nivån på lägsta ljudstyrka. Vill du att ljudet ska vara så lågt att det inte hörs, väljer du kommandot för att tillfälligt tysta Mobile Speak istället, dvs MobileSpeakTangenten + 0.
 • MobileSpeakTangenten + lång pil ner. Går ner en rad i ett textfält och läser raden.
 • MobileSpeakTangenten + vänsterpil. Sänker talhastigheten. Lägsta värde är minus 10.
 • MobileSpeakTangenten + lång vänsterpil. Läser föregående ord. Samma som MobileSpeakTangenten + 4.
 • MobileSpeakTangenten + högerpil. Höjer talhastigheten. Högsta värde är plus 10.
 • MobileSpeakTangenten + lång högerpil. Läser nästa ord. Samma som MobileSpeakTangenten + 6.
 • MobileSpeakTangenten + 1. Flyttar bakåt en mening i ett textfält och läser den.
 • MobileSpeakTangenten + lång 1. Läser telefonens tid och datum.
 • MobileSpeakTangenten + 2. Läser aktuellt fokus, exempelvis aktuell rad. Har du markerat text i ett textfält, läser kommandot den markerade texten.
 • MobileSpeakTangenten + lång 2. Flyttar markören till första raden i ett textfält. Mobile Speak ger ett meddelande, "Början av text".
 • MobileSpeakTangenten + 3. Flyttar framåt en mening i ett textfält och läser den.
 • MobileSpeakTangenten + lång 3. Bokstaverar den senast upplästa texten. Samma som MobileSpeakTangenten + 8 i Standardläget.
 • MobileSpeakTangenten + 4. Flyttar till föregående ord och läser det.
 • MobileSpeakTangenten + lång 4. Öppnar Uttalslexikonet, så att du kan ändra i det.
 • MobileSpeakTangenten + 5. Skiftar mellan Mobile Speaks tangentbords-layouter. Blädderordningen är Standard, Läs och Förstoring.
 • MobileSpeakTangenten + lång 5. Aktiverar Mobile Speaks tangenthjälp. När Läskommando är aktiv, kommer hjälpen att läsa vilka tangentbordskommandon som finns i Läskommandon. Ny tryckning på MobileSpeakTangenten + lång 5 lämnar tangenthjälpen.
 • MobileSpeakTangenten + 6. Flyttar till nästa ord i ett textfält och läser det.
 • MobileSpeakTangenten + lång 6. Stannar kvar på aktuellt ord i ett textfält och läser det. Komplettera med kommandot för bokstavera aktuellt ord, MobileSpeakTangenten + lång 3.
 • MobileSpeakTangenten + 7. Flyttar till föregående stycke i ett textfält och läser det.
 • MobileSpeakTangenten + lång 7. Skiftar mellan uppläsning av inga, några eller alla skiljetecken.
 • MobileSpeakTangenten + 8. Läser löpande, från markören och neråt i ett textfält.
 • MobileSpeakTangenten + lång 8. Flyttar markören till sista raden i ett textfält. Mobile speak ger ett meddelande, "Slutet av text".
 • MobileSpeakTangenten + 9. Flyttar till nästa stycke i ett textfält och läser det.
 • MobileSpeakTangenten + lång 9. Skiftar uppläsningssätt vid inskrivning. Skiftar mellan inget, tecken, ord och kombinationen tecken+ord. Använder du ibland ett externt tangentbord är det här kommandot en snabb möjlighet att anpassa uppläsningsnivån från exempelvis både tecken och ord till bara ord.
 • MobileSpeakTangenten + 0 – Tystar tillfälligt Mobile Speak. En ny tryckning startar talet igen. Det här kommandot påverkar inte Mobile Speak om du stänger telefonen. När du sätter på den igen är Mobile Speak aktivt som vanligt. Vill du förvissa dig om att Mobile Speak ska vara tyst när du startar om telefonen, måste du gå via Konfigurera Mobile speaks Flik 3 och välja "Starta Mobile Speak automatiskt, från".
 • MobileSpeakTangenten + lång 0. Skiftar mellan att förstoringsprogrammet är aktivt eller inte. Det här kommandot påverkar inte förstoringen om du stänger telefonen. När du sätter på telefonen igen är förstoringen aktiv igen. Vill du stänga förstoringen helt, måste du gå via Konfigurera Mobile speaks Flik 6 och välja "Starta förstoringen automatiskt, från".
 • MobileSpeakTangenten + Stjärna. Upprepar senast upplästa fraserna. Vid första tryckningen läser talet upp den senaste frasen. En ny tryckning upprepar näst senast upplästa fras osv. Mobile Speak sparar upp till tio fraser. Det här är ett sätt att kunna lyssna till information som kolliderat med andra ljud, exempelvis vid alarm eller samtal. Kombinera med bokstaveringskommandot Kommando + lång 3.
 • MobileSpeakTangenten + lång Stjärna. Skiftar mellan de olika sätten att läsa vid "hemliga tecken". Skifta mellan Tecken, Inget och Stjärna. Valet påverkar inte hur presentationen på skärmen ser ut.
 • MobileSpeakTangenten + Fyrkant. Läser innehållet på bildskärmen.
 • MobileSpeakTangenten + lång Fyrkant. Bokstaverar det aktuella ordet i ett textfält. Är valet för stora bokstäver aktiverat kommer Mobile Speak att säga ordet ”stort” för en bokstav som är stor. Är valet avaktiverat skiljer inte Mobile Speak på stora och små bokstäver. Kommandot är också beroende av valet Fonetisk bokstavering och valet av bokstaveringshastighet.
 • MobileSpeakTangenten + vänster Väljarknapp. Läser statusen för tangentlayouten, batteriet, signalstyrkan och vilket nätverk telefonen har. Därefter läser talet upp om det finns missade samtal, nya meddelanden, om GPRS och Bluetooth är inkopplad. På skärmen visas batterinivån och signalstyrkan i antal streck, 1 för låg och 7 för hög. Mobile Speak läser antalet streck. Skriver du ett SMS, kommer också antalet tecken du skrivit att läsas. Kommandot är avhängigt inställningen i konfigurera mobile speak, flik 4 information, alternativ 8av17, "Utökad status information". Är valet satt till "Av", kommer mobile Speak att ge en kortare information.
 • MobileSpeakTangenten + höger Väljarknapp. Är en genväg till ”Konfigurera Mobile Speak”. Ett snabbt och enkelt sätt istället för att gå via menyerna.
 • MobileSpeakTangenten + Enter. Läser etiketterna för vänster och höger Väljarknapp. Dessa skiftar betydelse med situationen och ibland kan det vara klokt att först konstatera vad de innebär innan du aktiverar någon av dem.
 • MobileSpeakTangenten + Radera. Skiftar mellan de olika Mobile Speak-profilerna.
 • MobileSpeakTangenten + lång Radera. Skiftar "time out" tid för MobileSpeakTangenten. Skifta mellan 120 sekunder och den tid du valt som din standardtid.
 • MobileSpeakTangenten + Sänd. Startar respektive stoppar blåtandskommunikationen mellan en ho-pparad punktdisplay och telefonen.

… och så det viktigaste till sist:
Genom att trycka kort på MobileSpeakTangenten, tystar du den pågåedne uppläsningen!Copyright LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden