Lars logotypeMobile Speak


  

Mobile Speak Touch


Keep in touch!

Mobile Speak Touch gör det möjligt för dig att kontrollera din pekskärmsmobil helt och hållet via pekskärmen. Naturligtvis kan du använda de tangenter som finns på just din telefon. . Det blir upp till dig att hitta det arbetssätt som passar dig. Mobile Speak touch erbjuder dig ett antal olika metoder som du snabbt väljer mellan. Kanske navigerar du via pekskärmen med olika sveprörelser, men skriver via tangenterna. Har din telefon inte några fysiska tangenter, har Mobile Speak touch lösningen för det också. Touch läget "Knappsats", med 12 virtuella tangenter som motsvarar en normal knappsats, gör det möjligt för dig att mata in text på gammalt känt manér!


Filosofin bakom Mobile Speak Touch

Du kan styra din pekskärmstelefon via fem olika metoder. Två av dem bygger på ett igenkännade av den vanliga telefonens knappsats och bläddertangent. De andra bygger på de knackningar, både korta, långa, dubbla och trippla, samt svepningar och som en seende användare styr sin pekskärm med. Mobile Speaks fem metoder är:


  1. Numerisk knappsats, vald som standard när du startar Mobile speak Touch. Mobile Speak delar in skärmen i 12 lika stora rutor som motsvarar den normala knappsatsen på en valig telefon. Piltangenterna, Väljarknapparna, radera, Enter och andra funktioner utför du med olika sveprörelser. Följ länken "Samtliga sveprörelser" nedan, för en detaljerad genomgång av samtliga alternativ.
  2. Mobile Speaks Joystickläge. Mobile Speak delar in skärmen i 9 lika stora rutor. De motsvarar bläddertangentens 5 funktioner, Väljarknapparna och Radera. Ruta 5 är Enter. Rutorna 2, 4, 6 och 8 motsvarar pilarna medan rutorna 7 och 9 motsvarar Väljarknapp 1 resp 2. Ruta 3 är Radera. Ruta 1, längst upp till vänster är för närvarande utan funktion. Joystick-läget har liknande svepalternativ som Knappsats-läget.
  3. Mobile Speaks virtuella markör läge. Mobile Speak känner av vad som finns under ditt finger och uttalar det. Sätt igång och utforska skärmen! Dubbelknacka för att aktivera. Tyvärr fungerar den här metoden inte fullt ut i alla situationer i symbian.
  4. Normal pekskärm. Mobile Speak är igång och läser förändringar på skärmen, men tillåter att en seende hanterar touch-skärmen utan restriktioner och utan inblandning av Mobile Speak-kommandon.
  5. Mobile Speaks Kvadrant läge. Det här är den ursprungliga metoden från Code Factory. Mobile Speak delar in skärmen i 4 rutor med underliggande kommandon. Piltangenter och Enter utförs med pekskärmens normala sveprörelser samt dubbelknackning för Enter. Skriver text gör du med ett virtuellt QWERTY-tangentbord.


När du startar din Mobile Speak kommer programmet att starta med den Numeriska knappsatsen aktiv. Du kan emellertid enkelt bläddra mellan de fem olika metoderna via kommandot "MobileSpeakTangenten + Volym upp/ner". Du kan också bestämma vilken metod som ska vara just ditt val när du startar Mobile Speak nästkommande gånger. I Configurera Mobile speak anpassar du profilerna i flik nr 3, generella inställningar. Där markerar du ditt val för uppstartsläget.

För att du alltid ska ha tillgång till samtliga kommandon, kommer en tryckning på Mobile speaks Kommandotangent att aktivera Touch metoden "Numerisk knapsats". Metoden Numerisk knappsats kommer att vara aktiv så länge som Kommando-tangenten är det. Sedan återgår du automatiskt till den valda metoden. Den här funktionen gör det möjligt att altdi nå samtliga svepfunktioner, inklusive knappsatsens 12 virtuella rutor. För dig som ibland använder metoden Normal pekskärm har en speciell nytta av att Kommando-tangenten aktiverar Knappsatsläget.

Följ länkarna nedan och läs vidare om de olika metoderna!
Copyhöger LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden