Lars logotypeMobile Speak


  

Mobile Speak Touch


Touch metod, Joystick

När du startar din Mobile Speak första gången, är det Touch metoden "Numerisk Knappsats" som är aktiv. Flera användare upplever navigeringen via sveprörelser som lite bökiga. Metoden Joystick, som mer motsvarar bläddertangenten har därför kommit att komplettera metoden Numerisk Knappsats.

Touch metoden Joystick, delar in bildskärmen i nio lika stora virtuella rutor, fördelade på 3 gånger 3 rutor. Rad 1 innehåller rutorna 1, 2 och 3. Rad 2 rymmer rutorna 4, 5 och 6 medan på rad 3 finns rutorna 7, 8 och 9.

För att aktivera någon av rutorna, knackar du i dem. Efter lite övning hittar du enkelt rätt bland dem! Då utför du följande funktioner:

  • Ruta 1, är inte definierad.
  • Ruta 2, pil upp.
  • Ruta 3, radera.
  • Ruta 4, pil vänster.
  • Ruta 5, enter.
  • Ruta 6, pil höger.
  • Ruta 7, vänster Väljarknapp.
  • Ruta 8, pil ner.
  • Ruta 9, höger Väljarknapp.

Vill du utföra de Mobile Speak-kommandon som kräver att du kombinerar tryckningen med MobileSpeakTangenten, exempelvis byta profil eller fråga om tid eller status, aktiverar du automatiskt metoden Numerisk Knappsats när du trycker på Kommando-tangenten. Sedan ger du efterföljande kommando som om du vore i Knappsats-läget. Därefter återvädner Mobile Speak automatiskt till Joystickläget.

Touch metoden Joystick använder du primärt för att navigera i telefonen. När du ska mata in text väljer du istället metoden Numerisk Knappsats. De här två metoderna är tänkta att komplettera varandra. Du kan också välja virtuellt tangentbord via metoden Kvadrant för att skapa dina alster.


Byt Touch metod

Vill du byta metod, gör du det genom att trycka kommandot MobileSpeakTangenten + Volym upp/ner. Då bläddrar du mellan metoderna Numerisk Knappsats, Joystick, Kvadrant, Virtuell Markör och Normal Pekskärm. Läs mer om de alternativa metoderna via länkarna nedan!
Copyhöger LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden