Lars logotypeMobile Speak


  

Mobile Speak Touch


Touch metod, Kvadrant

Mobile Speak Touch metoden Kvadrant, är den ursprungliga lösningen för pekskärmar från Code Factory. Touch metoden Kvadrant delar in skärmen i fyra delar. De fyra rutorna blir till 4 virtuella knappar, som kallas Ruta 1 till 4. Längst upp till vänster är Ruta 1, uppe till höger finns Ruta 2, nere till höger finns Ruta 3 och längst ner till vänster finns Ruta 4. Du börjar alltså räkna uppe från vänster och går sedan klockvis via 2 och 3 till Ruta 4.

De fyra Rutorna har följande betydelse i grundläget:

 • Ruta 1, Aktivera. . Via den här Rutan aktiverar du olika funktioner i din telefon. En lång tryckning på skärmen i rutan öppnar exempelvis huvudmenyn. En kort tryckning, eller knackning, följt av en knackning nere i vänsterhörnet aktiverar vänster Väljarknapp osv.
 • Ruta 2, Inställningar. Genom att ge kommandot inställningar, kan du sedan exempelvis höja hastigheten och volymen på talet och mycket annat.
 • Ruta 3, Tyst. Genom att knacka i nedre högra hörnet kan du tysta en uppläsning.
 • Ruta 4, Tal. Genom att ge kommandot Tal kan du få Mobile Speak Touch att läsa tid och datum, statusinformationen om signal och batteri och mycket mer.

Varje Ruta har olika funktioner under sina respektive grundkommando. Ruta 2, Inställning, följt av en dubbelknackning i Ruta 3, öppnar exempelvis Konfigurera mobile Speak. En knackning i Ruta 4, Tal, följt av en knackning i Ruta 2, läser batteri- och signalstatus. Knackar du istället Ruta 4 följt av en dubbelknackning i Ruta 2, läser talet tid och datum osv.


Touch-skärmens piltangenter

För att efterlikna piltangenterna på en vanlig telefon, sveper du helt enkelt fingret i den riktningen som pilen anger. Du måste svepa fingret ca 30% av skärmens bredd respektive höjd. Du ska försöka svepa så rakt som möjligt, men Mobile Speak tolererar en avvikelse inom 30 grader.

För att efterlikna en tryckning på "Enter", knackar du fingret snabbt två gånger mot skärmen. Då aktiverar du det objekt som för tillfälligt är markerat.

Ett exempel: Du öppnar huvudmenyn, antingen via en tangent eller via Mobile Speak Touch kommandot lång tryckning i Ruta 1. svep sedan fingret upprepade gånger neråt och flytta på så sätt fokus mellan de olika meny-ikonerna. När du markerat den ikon du vill öppna, dubbelknacka fingret mot skärmen.


Touch-skärmens återställare

För att återgå till telefonens grundläge, finns ett användbart kommando i Mobile Speak Touch. Du gör det genom att snabbt knacka fingret mot skärmen 3 gånger. Är din telefon inställd på att vibrera, kommer telefonen att bekräfta din "återställare" genom att vibrera snabbt två gånger. Du kan använda återställaren när du vill, och på så sätt avbryta de funktioner du har startat.


Kommandon i Kvadrant läget

Genom att kombinera de 4 Rutornas grundfunktioner med att knacka, dubbelknacka eller genom att trycka lätt en halv sekund, kan du styra både telefonen och Mobile Speaks kommandon. Det innebär att du utför dina kommandon via två steg. Eftersom Symbian och Windows mobile är samkörda, finns i nedanstående en del kommandon som bara gäller WM.


Standard Touch-kommandon

Du utför normala standardfunktioner på följande vis:

 • Dubbelknacka, utför en tryckning på "Enter".
 • Trippel knacka, återställer till standard skärmen.
 • Svep till vänster, vänsterpil.
 • Svep till höger, högerpil.
 • Svep neråt, pil ner.
 • Svep uppåt, pil upp.
 • Knacka i Ruta 1, Aktivera-kommandon.
 • Tryck Ruta 1, öppna huvudmenyn.
 • Knacka i Ruta 2, Inställnings-kommandon för Mobile Speak.
 • Tryck Ruta 2, minimerar program och återvänder till Vänteläget. (WM).
 • Knacka i Ruta 3, tystar uppläsningen.
 • Knacka i Ruta 4, Mobile Speaks Tal-kommandon.


Knacka i Ruta 1, Aktivera och sedan...

Ruta 1, längst upp till vänster, trycker du när du vill aktivera någon funktion i telefonen. Därefter ger du själva kommandot.

 • Trippel knacka, återställer till standard skärmen.
 • Svep till vänster, går till en tidigare flik. (WM).
 • Svep till höger, går till nästa flik. (WM).
 • Svep uppåt, gå till tidigare objekt eller control i ett fönster. (WM).
 • Svep neråt, gå till nästa objekt eller control i ett fönster. (WM).
 • Knacka i Ruta 3, höger Väljarknapp nere i högerhörnet.
 • Knacka i Ruta 4, vänster Väljarknapp nere i vänstra hörnet.
 • Dubbelknacka Ruta 4, växla program. (WM).
 • Tryck Ruta 1, avsluta program. (WM).
 • Tryck Ruta 4, starta virtuellt tangentbord.


Knacka i Ruta 2, Inställningar och sedan...

Ruta 2, längst upp till höger, trycker du när du vill aktivera någon inställning för Mobile Speak. Därefter ger du själva kommandot.

 • Trippel knacka, återställer till standard skärmen.
 • Svep till vänster, sänk talhastigheten.
 • Svep till höger, öka talhastigheten.
 • Svep uppåt, öka volymen på talet.
 • Svep neråt, sänk volymen på talet.
 • Knacka i Ruta 1, växla mellan talläge på och av.
 • Knacka i Ruta 2, växla Braille-läge på och av.
 • Knacka i Ruta 4, växla förstoringsläge på och av.
 • Dubbelknacka Ruta 1, växla uppläsningssätt för hemliga tecken.
 • Dubbelknacka Ruta 2, växla uppläsningsnivå för tangenteko.
 • Dubbelknacka Ruta 3, öppna Konfigurera Mobile Speak.
 • Dubbelknacka Ruta 4, växla uppläsningsnivå för specialtecken.
 • Tryck Ruta 1, bokstaveringsläge. (WM).
 • Tryck Ruta 2, uppläsning av grafik. (WM).


Knacka i Ruta 4, Tal och sedan...

Ruta 4, längst ner till vänster, trycker du när du vill aktivera någon av Mobile Speaks alla uppläsningskommandon. Därefter ger du själva kommandot.

 • Trippel knacka, återställer till standard skärmen.
 • Knacka i Ruta 1, läser etiketterna för vänster och höger Väljarknapp.
 • Knacka i Ruta 2, läser telefonens statusinformation. Signal, batteri GPRS etc.
 • Knacka i Ruta 3, läser skärmen.
 • Knacka i Ruta 4, bokstaverar senaste upplästa informationen.
 • Dubbelknacka ruta 1, upprepa senaste upplästa informationen.
 • Dubbelknacka Ruta 2, läs tid och datum.
 • Dubbelknacka Ruta 3, läs aktuell fokus.
 • Dubbelknacka Ruta 4, bokstavera fonetiskt.
 • Tryck Ruta 1, läs aktuell mening. (WM).
 • Tryck Ruta 2, läs från början av texten. (WM).
 • Tryck ruta 3, läs löpande från markören. (WM).


Touch Tangentbord

har inte din telefon något fysiskt tangentbord, som på Nokia 5800 eller X6, måste du skriva in text via det virtuella tangentbordet. När du står i ett skrivbart textfält, hämtar du fram det via kommandot Knacka i ruta 1 + Tryck Ruta 4. Sedan är det bara till att författa!


Skriva med Touch!

Du kan aktivera Touch Tangentbord när du befinner dig i ett skrivfält eller i telefonläge. När väl det virtuella tangentbordet har annonserats, kan du skifta layout genom att Dubbelknacka i Ruta 2 eller 3. Dubbelknackar du i Ruta 2, skiftar du layout i en tänkt lista. Dubbelknacka tills du når den layout du vill använda. skulle du vilja skifta i omvänd ordning, Dubbelknakcar du i Ruta 3 istället. Mobile Speak kommer att meddela vilken layout som blir aktiv.

Du kan byta skriftspråk genom att Dubbelknacka i Ruta 1 eller 4. Dubbelknacka i Ruta 1 för att gå i en tänkt lista och i Ruta 4 för att vandra andra hållet. Mobile Speak meddelar vilket språk som blivit aktivt. För våra nationella tecken gäller layouten "Swedish or Finish". I aktuell version behåller Mobile Speak tyvärr inte den nationella layouten när du stänger telefonen. Därför blir du tvungen att aktivt bläddra fram den igen varje gång du startar om telefonen. Denna olägenhet bör vara tillrättad i nästa version av Mobile Speak.

Avsluta det Virtuella tangentbordet med att Trippelknacka.


Olika layouter:

I en Windows Mobile, finns 2 olika lägen. Antingen det dynamiska eller det statiska tangentbordet. Skillnaden är att det statiska alltid har sina tecken på en fast plats, medan det dynamiska anpassar sig efter vilken position du sätter ner ditt finger för att trycka bokstaven H. Har du istället ett numeriskt tangetbord, är det siffran 5 som allt kretsar kring. I windowsmobilen kan du ställa in om du vill att det dynamiska tangentbordet ska vara permanent avaktiverat.

I Symbian-telefonen, visas i nuläget samtliga layouter liggande. Här finns inte heller det dynamiska läget, utan du får kasa över skärmen för att hitta tecknen. Det gäller såväl Qwerty som Siffer tangentbord.

Det finns 5 olika tangentbordslayouter att välja mellan, De är Qwerty Stora Bokstäver, Qwerty Små Bokstäver, Siffror, Symboler och Telefonsats. Telefonsatsen finns för Symbian, men är inaktiv och kommer inte att reagera på dina försök att skriva.


Att skriva

Aktivera virtuellt tangentbord och bläddra fram Qwerty Stora Bokstäver. Sätt ner fingret på det virtuella tangentbordet och kasa fingret mot mitten av skärmen. Du hör tecknen du paserar och när Mobile Speak säger "H", håller du kvar fingret en tiondel och sedan släpper du kontakten med skärmen och du skriver versalt H. Byt till Qwerty Små Bokstäver, och sätt ner fingret igen och leta dig fram till det normala läget för bokstaven E. Mobile Speak uttalar de bokstäver och tecken du kasar över med fingerblomman. När du hör E, stanna upp och släpp sedan kontakten med skärmen och du får bokstaven "e". Sätt ner fingret igen på skärmen och kasa en liten bit till höger och du bör höra J. Släpp och bokstaven "j" kompletterar ditt ord, "Hej". "Mellanslag" hittar du nere i vänster hörn på bildskärmen.

Skulle du skriva ett felaktigt tecken, hittar du "Backsteg", allra högst upp i det övre högra hörnet. Det gäller oavsett om du finns i ett liggande eller stående tangentbord. På motsvarande sätt, hittar du "Enter" i det allra nedersta högra hörnet på skärmen, För att göra ett radskifte. Mobile Speak säger, "Enter". Normalt ska du kunna knacka i ruta 2 respektive 3, för att utföra "Radera" respektive "Enter" direkt.

I Mobile Speak 4 för Windows Mobile aktiveras alltid telefonsatsen om du står i Vänteläget. På så vis blir det alltid siffror som du använder där. I Symbian-telefonen fungerar det inte så. Där fungerar layouten "Siffror" eller metoden "Numerisk Knappsats" bäst om du vill ringa ett telefonnummer.

tänk på att inlärningskurvan är brant och det kommer att krävas mycket tålamod från din sida om du vill skriva med något som liknar hastighet. men, det viktiga budskapet blir att du verkligen kan skriva ett telefonnummer eller en text i ett dokument, SMS eller i din kalender utan tangenter på din telefon.

Hjälpfunktionen Kommandolistan

Det finns väldigt många kommandon att hålla reda på i Kvadrant-läget. Vem är mäktig detta? För att förenkla för den normale användaren, finns en kommandolista att tillgå. Knacka i Ruta 1, aktivera. Svep sedan neråt eller uppåt, men håll kvar trycket mot skärmen en liten stund. När du släpper trollar Mobile speak fram en lista över aktuella kommandon för just den situationen du befinner dig i.

Gå upp och ner i listan genom att svepa uppåt eller neråt. Aktivera ditt valda kommando med en Dubbelknackning, dvs "Enter".

Väljer du att inte aktivera något av kommandona, lämnar du kommandolistan med en Tripelknackning.


Byt Touch metod

Vill du byta metod, gör du det genom att trycka kommandot MobileSpeakTangenten + Volym upp/ner. Då bläddrar du mellan metoderna Numerisk Knappsats, Joystick, Kvadrant, Virtuell Markör och Normal Pekskärm. Läs mer om de alternativa metoderna via länkarna nedan!
Copyhöger LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden