Lars logotypeMobile Speak


  

Mobile Speak Touch


Touch metod, Normal Pekskärm - eller Avaktivera skärmläsarens kontroll över pekskärmen

Mobile speak lägger sin egen layout över skärmen och därmed är det inte självklart för en seende att förstå principen med Mobile Speaks olika metoder. För att enkelt kunna dela telefonen med en seende, finns därför ett sätt att tillfälligt avaktivera Mobile speaks layout. . Välj metoden "Normal Pekskärm" via kommandot "MobileSpeakTanggenten + Volym upp/ner". På de flesta pekskärmsmodellerna är det kamera-tangenten som är Mobile Speaks kommandotangent.

När metoden "Normal Pekskärm" är aktiverad, ligger inte Mobile speaks layout kvar. Du kommer emellertid att höra Mobile Speak prata och berätta exempelvis var du hamnar. De aktiveringsbara ikoner och knappar som finns på skärmen går nu att aktivera direkt genom att klicka på dem. När du för fingret över dem, kommer också skärmen att skaka till lite lätt. Men, Mobile speak vägleder inte när det gäller ikoner eller andra aktiveringsbara element på skärmen.


Vill du byta metod, gör du det genom att trycka kommandot MobileSpeakTangenten + Volym upp/ner. Då bläddrar du mellan metoderna Numerisk Knappsats, Joystick, Kvadrant, Virtuell Markör och Normal Pekskärm. Läs mer om de alternativa metoderna via länkarna nedan!
Copyhöger LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden