Lars logotypeMobile Speak


  

Mobile Speak Touch


Touch metod, Numerisk Knappsats

När du startar din Mobile Speak första gången, är det Touch metoden "Numerisk Knappsats" som är aktiv. Det innebär att bildskärmen delas in i 12 lika stora virtuella rutor. Rutorna motsvarar den normala knappsatsen på Nokia-telefonen, dvs siffrorna 1 till 9 och 0, "Stjärna" samt "Fyrkant".

Du använder de 12 rutorna på samma sätt som du använder den normala knappsatsen. Tillsammans med kommandotangenten, oftast "Kamera"-tangenten, kan du styra din telefon och utföra Mobile speak-kommandon som du är van vid från tidigare telefoner.


Kommandon i metoden Numerisk Knappsats

Förutom de 12 rutorna med siffrorna, finns svepkommandon för Piltangenterna, Radera, Enter och flera andra funktioner. Se vidare under länken "Samtliga Sveprörelser", nedan.

När det gäller sveprörelsen upp/ner/vänster/höger och tillbaka, är det mycket viktigt att du behåller trycket mot skärmen under hela rörelsen. Du behöver inte ha jättebråttom, utan tryck i jämn takt och med jämt tryck. Du kan träna rörelsen genom att aktivera Mobile Speaks träningsläge, MobileSpeakTangenten + lång siffra 5. Dvs, tryck kommandotangenten och sedan på den virtuella rutan som motsvarar siffran 5. När Mobile speak svarar med "Hjälp på", kan du testa att hitta de olika rutorna och hur det känns att svepa både enkelt och tillbaka. Mobile Speaks hjälpläge avaktiveras automatiskt efter några sekunders inaktivitet eller om du upprepar kommandot "MobileSpeakTangenten + lång 5".

Att skriva med den virtuella knappsatsen

Du navigerar sålunda med de olika svepningarna. Hamnar du i ett skrivfält, skriver du genom att knakca i respektive rutor på samma sätt som om det vore fysiska knappar. Du kan också välja att skriva med eller utan ordbok. Du byter metod via den virtuella rutan "Fyrkant", precis som om den vore på riktigt. Väljer du utan ordbok, måste du trycka i de virtuella rutorna upprepade gånger, även det precis som om det vore fysiska knappar!

Med den här metoden, kommer du upp till samma hastighet vid inskrivningen som du normalt gör med en vanlig knapptelefon. För att göra det måste du så klart öva in känslan att skriva på skärmen och att känna in avstånden mellan de virtuella rutorna.


Byt Touch metod

Vill du byta metod, gör du det genom att trycka kommandot MobileSpeakTangenten + Volym upp/ner. Då bläddrar du mellan metoderna Numerisk Knappsats, Joystick, Kvadrant, Virtuell Markör och Normal Pekskärm. Läs mer om de alternativa metoderna via länkarna nedan!
Copyhöger LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden