Lars logotypeMobile Speak


  

Mobile Speak Touch


Samtliga sveprörelser

Behovet av olika sveprörelser har utökats sedan pekskärmen först introducerades. I och med Nokia Belle, har gränssnittet blivit mer visuellt tilltalande och nya funktioner kräver nya lösningar. Speciellt gäller det för internet och e-postprogrammen, men även hanteringen av olika hemskärmar och huvudmenyns funktioner.

Normalt rekommenderas att du använder touch metoden Knappsats. Den metoden gör det möjligt för dig att nå samtliga funktioner tillsammans med nedanstående svepkommandon. I Joystick-läget kan du också nå de flesta av sveprörelserna, men inte skriva text.


Grundläggande funktioner

De grundläggande sveprörelserna motsvarar egentligen Knapptelefonens navigeringstangenter.

 • Svep upp. Joystick upp.
 • Svep ner. Joystick ner.
 • Svep vänster. Joystick vänster.
 • Svep höger. Joystick höger.
 • Svep ner och tillbaka. Enter, eller tryck ner Joysticken.
 • Svep uppp och tillbaka. Radera.
 • Svep vänster och tillbaka. Vänster Väljarknapp.
 • Svep höger och tillbaka. Höger Väljarknapp.


Samtalsfunktioner

Det finns telefoner med pekskärm som har fysiska knappar för att kunna svara resp. avsluta ett samtal. Saknas knapparna är det tänkt att du ska hitta rätt på skärmen och aktivera skärmknapparna. Ett alternativ blir då följande svepningar.

 • Svep ner och vänster. Tangenten för att svara eller att ringa, dvs "grön lur".
 • Svep ner och höger. Tangenten för att avsluta ett samtal, dvs "röd" lur.

Vid ett inkommande samtal, som du vill kolla numret på, måste du först tysta ringsignalen med kommandot för Knapp 4, vänster centrum knapp. Se nedan. Uppringarens nummer borde då uttalas. För att upprepa numret, knacka i Joystick-lägets ruta 2 eller 8. Mobile Speak skiftar automatiskt till Joystick-läge när det ringer.


Skärmorienterade funktioner

Följande svepningar innebär att du aktiverar funktioner som finns placerade på speciella platser på skärmen, exempelvis i web-läsaren.

 • Svep vänster och ner. Klicka i nedre vänster hörn på skärmen.
 • Svep höger och ner. Klicka i nedre höger hörn på skärmen.
 • Svep vänster och upp. Klikca i övre vänster hörn av skärmen. Exempelvis adressfältet i web-läsaren.
 • Svep höger och upp. Klikca i höger hörn på skärmen.
 • Svep uppp och vänster. Klikca på funktionen mitt på nedre delen av skärmen. Ofta gäller det för "Knapp 3".
 • Svep uppp och höger. QWERTY enter-tangent. I vissa situationer skiljer programmet på programmets Enter-tangent och den "vanliga" Enter funktionen.


Väljarknapparna

I och med Nokia Belle, kan det finnas upp till 5 Väljarknappar i skärmens nederkant. Hur många knappar som är tillgängliga beror på i vilken programsituation du befinner dig i. Du når de olika Väljarknapparna med föjande svepningar.

 • Knapp 1, eller vänster Väljarknapp. Svep vänster och tillbaka.
 • Knapp 2, eller höger Väljarknapp. Svep höger och tillbaka.
 • Knapp 3, eller centrum knapp. Svep uppp och vänster.
 • Knapp 4, eller vänster centrum knapp. Svep vänster-höger-vänster.
 • Knapp 5, eller höger centrum knapp. Svep höger-vänster-höger.


Speciella meny-funktioner

Två nya kommandon har tillkommit i huvudmenyn. De är till för att kunna redigera bland menyns ikoner. Alternativen visas på ett sätt som för tillfället inte är fullt tillgängligt. Code Factory har löst problemet på det här viset, eftersom det fungerar olika beroedne av vilken typ av ikon du står på.

 • Upp - ner - upp. Kommer att:
  a. "Raderar ikonen", gäller för en installerad app eller en tom mapp.
  b. "Flytta till en mapp", gäller för en Standard app.
  c. "Byt namn", gäller för en mapp med innehåll.
  . Det här kommandot är också tillgängligt på Hemskärmen.
 • Ner - upp - ner. Kommer att:
  a. "Flytta till mapp", gäller för en installerad app.
  b. "Lägg till på Hemskärmen", gäller för en Standard app eller för en mapp med innehåll.
  c. "Byt namn", gäller för en tom mapp.


Hantera Webben

Web-läsaren tillhör ett av de program som är nya jämfört med tidigare modeller. Även om mycket är sig likt, finns viktiga skillnader. Bland annat öppnar webläsaren direkt din startsida. Webläsarens alternativ öppnar du med höger Väljarknapp. Menyn ger dig tillgång till alternativ som Startsida, Inställningar, Bokmärken, Sänd Länk och Avsluta.

För att skriva in en ny webadress, måste du flytta dig till adressfältet uppe i vänster hörn. Det gör du med kommandot, Svep vänster och uppp. Skriv den nya adressen och tryck Enter, alternativt Svep höger och upp, för att ladda den nya sidan. För att gå tillbaka en sida, aktiverar du vänster Väljarknapp.

Notera också att Mobile Speak hanterar Web Feeds. När väl sidan är vald, tryck Enter igen på nästa skärm som dyker upp för att ladda den valda sidan.

Obs! JavaScript måste vara tillgängligt även i den här nyare web-läsaren. Normalt är inställningen redan gjord, om inte måste du göra den manuellt.

Läs gärna avsnittet om Web-läsaren via länken Web-kommandon. Där hittar du all info om hur du läser websidor med Mobile Speak.
Copyhöger LB kontakt
Tillbaka till Mobile Speak guiden